Εκπαιδευτικοί Περίπατοι

C
Μουσείο της Ακρόπολης

Ο θεολόγος του σχολείου μας κάνει την έναρξη με επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, για την περιοδική έκθεση "Σαμοθράκη-τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών".

Περισσότερα