Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου 2015-2016

Την Παρασκευή 17/6/2016, μετά το μεσημέρι, θα αναρτηθούν στο σχολείο τα ονόματα των μαθητών που παραπέμπονται.

Την Παρασκευή 24/6/2016, από τις 12:00 - 14:00, θα δοθούν οι βαθμοί των μαθητών που προάγονται.