Αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει Π.Δ.

Δείτε όλες τις αλλαγές που θα γίνουν στο γυμνάσιο βάσει του Π.Δ. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-2017

Δείτε το περιεχόμενο του Π.Δ.