Συγκέντρωση Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών της Ά Τάξης Γυμνασίου