Άρθρα από τη Σχολική Νομοθεσία

Σχολικό και διδακτικό έτος

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

.

Τρίμηνα

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τρίμηνα.

α) Α΄ τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου
β) Β΄ τρίμηνο από 1η Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου
γ) Γ΄ τρίμηνο από 1η Μαρτίου μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων (καθορίζεται κάθε χρόνο).

Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξετάσεις κάθε είδους γίνονται κατά τις εξεταστικές περιόδους:

α) Μαίου-Ιουνίου, εκτός από τις παραπεμπτικές
β) Σεπτεμβρίου (1-10 Σεπτεμβρίου),
γ) Φεβρουαρίου (από 1 έως τέλος Φεβρουαρίου), μόνο για τους μαθητές που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις.

Η εξέταση κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου γίνεται παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κάθε φορά διατάξεις.

 Ομάδα Α

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
3. Θρησκευτικά 4. Ιστορία 5. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
6. Μαθηματικά 7. Φυσική 8. Χημεία 9. Γεωγραφία 10. Βιολογία
11. Α΄ Ξένη Γλώσσα 12. Β΄ Ξένη Γλώσσα

Ομάδα Β

1. Φυσική Αγωγή
2. Μουσική – Καλλιτεχνικά
3. Οικιακή Οικονομία
4. Τεχνολογία – Πληροφορική
5. Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Project)

Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.  Σε περίπτωση που μαθητής απορρίπτεται στις Συνθετικές Βιωματικές Δράσεις (Project) ο διδάσκων καθηγητής ορίζει ένα θέμα ατομικής συνθετικής εργασίας, την οποία ο μαθητής υποβάλλει προς αξιολόγηση στις παραπεμπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Εξαγωγή ετήσιου αποτελέσματος

Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α’ και Β’ ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον 10
β) Όταν υστερεί σε 1-4 μαθήματα της Β’ ομάδας [ΣΕΠ, Φυσική Αγωγή, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, Οικιακή Οικονομία] και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες 10
γ) Όταν υστερεί σε ένα 1-4 μαθήματα της Α’ ομάδας [Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Ιστορία, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία-Γεωλογία, Ανθρωπολογία- Υγιεινή, Βιολογία, Ξένη γλώσσα, Πληροφορική] και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α’ ομάδας, τουλάχιστον 13 ( δηλ. 12,50)
δ) Όταν υστερεί σε 1-4 των ομάδων Α’ και Β’ και ισχύουν ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

Πότε ο μαθητής παραπέμπεται

Όταν υστερεί σε 1-4 μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου

Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Όταν δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων των δύο ομάδων, ο οποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα και τίτλους με το τυχόν Κλασματικό του μέρος. Το κατώτατο βαθμολογικό όριο του κάθε χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής:

α) “Ανεπαρκώς” 01
β) “Μέτρια” 10
γ) “Καλά” 12 1/2
δ) “Πολύ καλά” 15 1/2
ε) “Άριστα” 18 1/2

Απουσίες Μαθητών

Δικαιολόγηση απουσιών
Κάθε μαθητής που απουσιάζει από το Σχολείο πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

α) Σε περίπτωση που η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας και διήρκεσε περισσότερο από δύο ημέρες, τότε ο κηδεμόνας του, πρέπει να προσκομίσει στο Σχολείο, ιατρική βεβαίωση για το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
β) Σε περίπτωση που η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας ή σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και διήρκεσε λιγότερο από δύο μέρες, τότε αρκεί ο κηδεμόνας του να προσκομίσει ενυπόγραφο σημείωμα.

Και στις δύο περιπτώσεις τα δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να πρωτοκολληθούν από την γραμματεία του Σχολείου πριν την παρέλευση δέκα ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο.

Η φοίτηση όλων των μαθητών του Σχολείου είναι υποχρεωτική και χαρακτηρίζεται σαν:

Α) επαρκής φοίτηση
α) όταν το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά το τρέχον διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 64.
β) όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114 και από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες.
γ) κατ” εξαίρεση, ο Σύλλογος Καθηγητών, με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει «επαρκή» τη φοίτηση μαθητή όταν:

οι απουσίες του μαθητή είναι μέχρι 164 με την προϋπόθεση ότι, οι πάνω από τις 64 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο μαθητής έχει Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων τουλάχιστον 15.

Β) ελλιπής φοίτηση χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε:
α) πάνω από 114 και όχι πάνω από 164 απουσίες από τις οποίες οι πάνω από 64 απουσίες είναι δικαιολογημένες.
β) κατ” εξαίρεση ο Σύλλογος καθηγητών με ειδική πράξη χαρακτηρίζει «ελλιπή» τη φοίτηση μαθητή όταν:

οι απουσίες του μαθητή είναι πάνω από 164 και όχι περισσότερες από 214 εφ” όσον οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και έχει Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων τουλάχιστον 15

Γ) ανεπαρκής φοίτηση χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε
πάνω από τις 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις
(Μαθητές με «ανεπαρκή» φοίτηση είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την ίδια τάξη)

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων

O υπουργός Παιδείας, Θ.Παπαθεοδώρου, εξέδωσε συμπληρωματική εγκύκλιο στο νόμο της κ. Μαριέττας Γιαννάκου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται πλέον η χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.
Συγκεκριμένα:
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή / και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.
Η συγκεκριμένη απόφαση έχει σταλθεί σε όλα τα σχολεία και αφορά την εύρυθμη λειτουργία τους σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Στην εξαιρετική περίπτωση (π.χ για σοβαρούς λόγους υγείας ) που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο (ο γονέας το γνωστοποιεί στη Διεύθυνση του σχολείου) υποχρεούται, καθ” όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.