Ώρες Υποδοχής Καθηγητών

Ο Διευθυντής, κος Καρράς Θεόδωρος, δέχεται κάθε μέρα και ώρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11:50-12:35

ΠΕΜΠΤΗ,  10:55-11:40

ΤΕΤΑΡΤΗ, 10:55-11:40

ΠΕΜΠΤΗ, 11:50-12:35

ΤΕΤΑΡΤΗ, 10:00-10:45

.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 13:10-13:25

.