Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016-2017 απαρτίζεται από τα παρακάτω  μέλη:

Πρόεδρος:  Λυγερή  Ζουρνατζή - Παλαιολόγου [ e-mail: lzournatzi@yahoo.gr ]
Αντιπρόεδρος:  Ιλόνα Γρηγοριάδου
Γραμματέας:  Μαργαρίτα Κάλφα
Ταμίας:  Μαρκέλλα Μπουντουράκη

Μέλος:  Αρτέμη Παρασκευή
Μέλος:  Ελένη Σαρρή Πατέλη
Μέλος: Βασίλης Επιτρόπουλος

.