Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017-2018 απαρτίζεται από τα παρακάτω  μέλη:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Ντόλου - Καλαφατά 
Αντιπρόεδρος: Κάτωνας Βαζαίος
Γραμματέας:  Αφροδίτη Νομικού
Ταμίας:  Μαγδαληνή Σαμουρκασίδου - Καραλή

Μέλος:  Νεκτάριος Λιναρδάκης 
Μέλος:  Αθανάσιος Καπετόπουλος
Μέλος:  Μ. Σκούρτα