Αγαπητοί γονείς,

Οι συνδρομές των μελών είναι σημαντικές για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, τις μαθητικές εκδηλώσεις  και βραβεία που χρηματοδοτούνται από το Σύλλογο. Επιπλέον ο Σύλλογος πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα να καλύψει δαπάνες του σχολείου λόγω ολιγωρίας και αδυναμίας κάλυψης τους από τους αρμόδιους φορείς.

Μπορείτε να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή σας στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού σας ή στα μέλη του Συλλόγου.

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη οικονομική σας τακτοποίηση. Η δική σας συνδρομή κάθε χρονιά μας δίνει τη δυνατότητα να πράττουμε ότι καλύτερο για τα παιδιά μας και φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντική!

Σχολικό έτος 2017-2018

5€

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ποσό της ετήσιας συνδρομής  για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι, 5 Ευρώ ανά οικογένεια.

.